FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 12 ส.ค. 2556 11:00:17

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙๒.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๗.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย
 WNW of Saumlaki, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย

         อนึ่ง เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๑๒ ส.ค. ๕๖) พายุไต้ฝุ่น “อูตอร์” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์แล้ว และคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางบ่ายวันนี้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดศรีสะเกษ ๕๕.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายธวัชชัย อิ่มสุข)

- บ.ป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายมณเฑียร บุญช้างเผือก)

- บ.วังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญเหลือ แก้วกระจาย)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.แม่หาด ต.ป่าพูล อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอาทิตย์ แก้ววรรณา)

- บ.ป่าเหมือดสุขสำราญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗ มม. (นางจันทกานต์ น้อยหมอ)

- บ.ห้วยโป่ง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายช่าย วงศ์ษา)

- บ.ดง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอุดม ขันตัน)

- บ.นาตาโพ ต.บึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางบังอร บัวชุม)

- บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเติง โท๊ะคำเครือ)

- บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประทีป นาครักษ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐


 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel