FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 13 ส.ค. 2556 08:50:47
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๓ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๗๕.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๗.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย
 WSW of Kitami, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         -  เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. วันนี้ (๑๓ ส.ค. ๕๖) พายุไต้ฝุ่น “อูตอร์” (UTOR) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๔๐ กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ
ด้วยความเร็วประมาณ ๒๕ กม./ชม. คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำ ประเทศจีน ในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๖ นี้ สำหรับ
ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศจีนตอนใต้ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย

       อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดระนอง ๘๓.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.๔  ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายประเสริฐ ติงยะ)

- บ.ศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุวิทย์ ทองสุข)

- บ.พิตำ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายโกมินทร์ ไชยสวัสดิ์)

- บ.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.๕  ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประสิทธิ์ สุดประเสริฐ)

- บ.มะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๒ มม. (นายศรีรัตน์ วงศ์พิพันธ์)

- บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายบัญชา อินทร์พรหม)

- บ.ยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายพรสถิตย์ กุลรัตน์)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิชาญ แซมหิรัญ)

- บ.เขาวัวพลัด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจำลอง มิฉา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 


 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel