กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.เช้านี้ฝนกำลังตกปานกลางฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:00:31
 
บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.เช้านี้ฝนกำลังตกปานกลางฟ้าครึ้มเมื่อคืนฝนตกปรอยๆตลอดทั้งคืน_คุณลิขิต หัสคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS