FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๘/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้

วันที่ 7 ก.ค. 2556 18:14:16

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ จันทบุรี และตราด เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในระหว่างวันที่ ๗–๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมืองปาน แจ้ห่ม งาว ห้างฉัตร เถิน จังหวัดลำปาง อำเภอลับแล เมือง ท่าปลา น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอ วังโป่ง เมือง หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเขาคิชฌกูฎ มะขาม เมือง ขลุง จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่ เขาสมิง จังหวัดตราด เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง    บางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนรอบ ๒๔ ชั่วโมง ได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี    เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝน  อย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๘.๑๕ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel