FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:12:23

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๖.๐๔ น. ตามเวลาประเทศไทย
 W of Oliveri, Italy ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         -  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้
ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวัง
ในการเดินเรือ   

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๐.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.สบสะป้อด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเฉลิม หล้ากาศ)

- บ.ทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสิทธิ์ นามวงศ์)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

- บ.ทาสองท่า ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘ มม. (นายประสงค์ เพ็ญเลา)

- บ.นาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายแก้ว บุญเทพ)

- บ.ดอนชัย ต.แม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสุนทร คำดา)

- บ.ปางอู๋ ต.แม่คำ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจักพงษ์ ซื่อสาม)

- บ.น้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายบุญไผ่ ทิวดำ)

- บ.ก้นฝาย ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางจินตนา แปงกันยา)

- บ.ต้นม่วง ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญทัน ล้อมน้ำ)

- บ.หินกอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมิตร เนตรวิเชียร)

- บ.มาบตารอด ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทวน วงศ์ประจิม)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวรรณเดช สิงห์ขาว)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก                                  

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel