กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_อากาศช่วงเย็นฝนตกเล็กน้อยช่วง18.00นตกครึ่มชม.ขณะนี้ฝนหยุดแล้วท้องฟ้าครึ้ม จากแผ่นดินไหว2.3ริกเตอร์ที่ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา เครือข่ายทธ.ไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:35:21
 
บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_อากาศช่วงเย็นฝนตกเล็กน้อยช่วง18.00นตกครึ่มชม.ขณะนี้ฝนหยุดแล้วท้องฟ้าครึ้ม_นายปรีชา ปัญญาวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS