FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 17 ส.ค. 2556 10:46:35

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๐

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๘.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๖.๐๔ น. ตามเวลาประเทศไทย
 ENE of `Ohonua, Tonga ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         -  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง

         สำหรับในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๐ ส.ค. ๕๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น 

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดตาก ๓๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.คลองไพบูลย์ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุพิน กระจ่างศรี)

- บ.ฟากทุ่ง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๓ มม. (นายสมชาย นวลศรีใส)

- บ.น้ำมินเหนือ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วันนี้ท้องฟ้ามืดสลัว ไม่มีฝนตก (นายปรีชา หน่อแนว)

- บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประหยัด อินทอง)

- บ.สันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายนิยม แซ่จ่าว)

- บ.อีก้อป่ากล้วย ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายธงชัย วิบูลจิตเจริญ)

- บ.สันดอยนาค ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ โนจ๋า)

- บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนร้อน ไม่มีฝนตก (นายประพันธ์ ธรพงษ์โชติ)

- บ.แม่สังกะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชาญชัย โพธิ์ชัย)

- บ.คลองไพร ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมส่วน โปทา)

- บ.โคกสะอาด ต.นายางกลัก จ.ชัยภูมิ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอรุณ บัวบานคำ)

- บ.เนินสูง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทองเติม ใจแข็ง)

- บ.คลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทวี เป้งไชโม)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมชาย คชสิงห์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel