FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันเจริญ ม.6 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

วันที่ 17 ส.ค. 2556 10:03:16
 
บ.สันเจริญ ม.6 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายนิยม แซ่จ่าว
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel