FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อีก้อป่ากล้วย ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไมฝนตก

วันที่ 17 ส.ค. 2556 10:11:39
 
บ.อีก้อป่ากล้วย ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไมฝนตก_นายธงชัย วิบูลจิตเจริญ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel