FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไทรงาม ม.15 ต.ท่าขนอน อ.ศิริรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี_อากาศช่วงบ่ายท้องฟ้าสลัวๆมีแดดอ่อนยังไม่มีฝน

วันที่ 17 ส.ค. 2556 14:47:56
 
บ.ไทรงาม ม.15 ต.ท่าขนอน อ.ศิริรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี_อากาศช่วงบ่ายท้องฟ้าสลัวๆมีแดดอ่อนยังไม่มีฝน_นายปรีชา แก้วสิงขรณ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel