FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 19 ส.ค. 2556 08:30:31

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๖.๕๓ น.ตามเวลาประเทศไทย  SE of Kishtwar, India ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงวันที่ ๑๙-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

         สำหรับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนน้อยลงในระยะนี้ อนึ่ง พายุโซนร้อน
“จ่ามี” (TRAMI) มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวัน ส่วนพายุดีเปรสชันได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนด้านตะวันออก ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไป เกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ เกาะไต้หวัน และประเทศจีนด้านตะวันออก ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง ซึ่งพายุทั้งสองลูกไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย        

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๗๔.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓.เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.น้ำทิพย์ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายสุพจน์ สบู่ทอง)

- บ.ห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้าวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายบัญชา บัวผุด)

- บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ เฟื่องคณะ)

- บ.สันติสุข ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเสมียร สายสังข์)

- บ.ทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิชัย บุญบุตร)

- บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายธวัชชัย อิ่มสุข)

- บ.พญาเย็น ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายอานุภาพ ตรีประดับ)

- บ.ยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายฤทธิ์ จุ่มถา)

- บ.สบเปิง ต.สบเปิง อ.แม่เติง จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายพล ชลิต)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก                  
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel