กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:52

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๑๑.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๒.๓๙ น. ตามเวลาประเทศไทย
NNE of Calama, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะ ๒ – ๓ วันนี้ สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนบน และทะเลอันดามัน จะมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

         อนึ่ง พายุโซนร้อน “จ่ามี” (TRAMI) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีศูนย์กลางอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ และมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวัน และด้านตะวันออกของประเทศจีน ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๓ ส.ค. ๕๖ ซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ๔๔.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายเพชร เอกบรรเลง)

- บ.ห้วยนกแล ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสีมา ฟุ่มฟองฟู)

- บ.ทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสิทธิ์ นามวงค์)

- บ.ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายปรีชา จำแน่)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.หนองเต็ง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเจริญ นันตา)

- บ.เวียงหวาย ต.มอนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายธงชัย)

- บ.แม่นาเติงใน ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายสมชาย พงษ์เทพ)

- บ.ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางคำสวย ชอบพิมาย)

- บ.วังไผ่ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายสำรวย สุธงษา)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก                                     
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS