FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:46

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๔.๑๘ น. ตามเวลาประเทศไทย W of Panguna, Papua New Guinea ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะ ๒-๓ วันนี้ สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนบน และทะเลอันดามัน จะมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย

         อนึ่ง พายุโซนร้อน “จ่ามี” (TRAMI) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีศูนย์กลางอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน กำลังเคลื่อนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ ๑๘ กม./ชม.และมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณหัวเกาะไต้หวัน และด้านตะวันออกของประเทศจีน ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง ซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดนครพนม ๙๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.อู่ล่อง ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายถวิล ผลเจริญ)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ขุนห้วยนกแล ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสอนที รักษ์รังษีกุล)

- บ.แฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิน ปันคำ)

- บ.เวียคาตี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายทองคำ เสดวงชัย)

- บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบรรเทิง บุญธรรม)

- บ.ทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสิทธิ์ นามวงค์)

- บ.หัวบุ่ง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางปราณี ศรีพุทโธ)

-  บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ)

- บ.ก้นฝาย ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางจินตนา แปงกันยา)

- บ.ห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายฝาย ต๊ะกิติ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึง เกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก        
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel