FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:08

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๒ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๙๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๔.๐๒ น. ตามเวลาประเทศไทย
E of Socorro Island, Mexico ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ
อ่าวตังเกี๋ย ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน จะมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่ม
ความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย และเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

         อนึ่ง พายุโซนร้อน “จ่ามี” (TRAMI) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลฟูเจี้ยน ประเทศจีนแล้ว ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย และพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดเชียงราย ๖๕.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.แม่นาเติงใน ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายเสนอ ปิ่นแก้ว)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายแวว แดงเงิน)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.เชียงแสน ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายรัศ เสือน้อย)

- บ.ซำเจียง ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเหลา เทพรักษ์)

- บ.อิมั้ง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสนั่น เบญจวรรณ)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.หนองบัวคำ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวินัย ดีเลิศ)

- บ.ห้วยค้อ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจันทร์หอม คำของ)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ค่ายวัง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอ้าย หมู่แก้ว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel