FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:16:22

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พะเยา อุตรดิตถ์ และน่าน เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ลาว เมือง เทิง เชียงแสน เชียงของ พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย อำเภอไชยปราการ ฝาง แม่อาย เชียงดาว พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง ปางมะผ้า ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภออุ้มผาง พบพระ แม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง จังหวัดตาก อำเภอเมือง ลับแล ท่าปลา น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอบ่อเกลือ ท่าวังผา เฉลิมพระเกียรติ เมือง เวียงสา จังหวัดน่าน เนื่องจากมีฝนตกหนักและ ตกต่อเนื่อง ในบางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันแล้ว ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและ น้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๗.๑๕ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel