ค้นหา
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางยาว ม.8 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง_อากาศช่วงบ่ายท้องฟ้าครึ้มยังไม่มีฝน

วันที่ 23 ส.ค. 2556 14:10:37
 
บ.ปางยาว ม.8 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง_อากาศช่วงบ่ายท้องฟ้าครึ้มยังไม่มีฝน_นายสวิง แก้ววงศ์
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th