กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองจั่น ม.8 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำได้40มม.เช้านี้อากาศหลัวสลับแดดอ่อนๆไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:37:55
 
บ.คลองจั่น ม.8 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำได้40มม.เช้านี้อากาศหลัวสลับแดดอ่อนๆไม่มีฝนเมื่อวานมีฝนปานกลาง_นายสอาด เพชรอ่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS