กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางชุม ม.5 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธุ์_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยเป็นช่วงๆ ตกหนักในช่วงเที่ยงเป็นต้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:09:03
 
บ.ยางชุม ม.5 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธุ์_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยเป็นช่วงๆ ตกหนักในช่วงเที่ยงเป็นต้น_นายธีระ หนูน้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS