FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:45
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๕ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๙.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย
ESE of Santa Praxedes, Philippines ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้       ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง       สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนสูง ๒ – ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดปราจีนบุรี ๕๘.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.ห้วยนกแล ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสีมา ฟุ่มฟองฟู่)

- บ.วังอ้ายป่อง ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางอัมพร พันเรือง)

- บ.นาแขม ต.บุฝ้าย อ.ประจันตาคาม จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายวิรัช แม่นปิ่น)

- บ.ไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิรัตน์ พึ่งมาลี)

- บ.วงษ์พัฒนา ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธวัช ไกรศรี)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

- บ.โคกกราด ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสาคร เชิดชัยภูมิ)

- บ.คลองชล ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสนั่น บุญชู)

- บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย (นายประเสริฐ ติงยะ)

- บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย (นายบัญชา อินทร์พรหม)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ทับปริก ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสมหมาย อินทรพรหม)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel