กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อีก้อป่ากล้วย ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:59:48
 
บ.อีก้อป่ากล้วย ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นาย ธงชัย วิบูลจิตเจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS