กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซำนกเหลือง ม.14 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.สภาพอากาศเช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน สลับมีแดด

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:11:22
 
บ.ซำนกเหลือง ม.14 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.สภาพอากาศเช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน สลับมีแดด_คุณ สมหมาย มีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS