FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:04:23
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๗ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖๘.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๖.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย
ENE of San Lucas, Mexico ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อไปและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออก

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดสงขลา ๘๙.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.บ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กช.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

         - บ.อิก้อป่ากล้วย ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธงชัย วิบูลจิตเจริญ)

- บ.ใหม่เจริญ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมชาย น้อยกอ)

         - บ.ท่าปลาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประยูร ปิมปก)

- บ.ห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสันติชัย จองหนุ่ม)

- บ.ดง ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุทัน แก้วปัญญา)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.สะเลียม ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายฐิติวัฒน์ จันดี)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางทองหล่อ ตรีวงษ์)

- บ.ทุ่งว่านเหลือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวินัย ฉิมกลีบ)

- บ.โตน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเหม ตามาต)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางวรรณนี หลงฮัน)

- บ.ทุ่งปรือ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายกมล แก้วสวัสดิ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel