FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 28 ส.ค. 2556 08:30:24

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๘ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๖.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย
SSE of Shengping, China ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความ          กดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคง         มีฝนตกชุกและฝนตกหนักบางพื้นที่

         อนึ่ง พายุโซนร้อน “กองเรย” บริเวณตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อย คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวัน ในช่วงวันที่ ๒๘ – ๒๙ ส.ค. ๕๖ ขอให้ประชาชนผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สำนักการเกษตรคอหงษ์ จังหวัดสงขลา ๖๒.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕

         - บ.ป่าซางน้อย ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมศักดิ์ ชัยพูน)

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสนทยา คูหาวรรณ)

         - บ.กุดเชื่อม ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายกลม กันฤทธิ์)

          - บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประยูร แสนโต)

         - บ.ห้วยไคร้เหนือ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสิงห์ทอง จันทาพูน)

          - บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายทองหล่อ อินทศร)

          - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)      

          - บ.เขาห้ายอด ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายชลิต สุดใจ)

         - บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญโฮม จำปานิล)

- บ.คำข่า ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายแสวง แก้วโรจน์)

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel