FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 29 ส.ค. 2556 08:40:25

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๙ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๖๕.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๗.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย
NNE of Ndoi Island, Fiji ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับ ในช่วงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๖ – ๑ ก.ย. ๕๖ ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ และภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

         อนึ่ง พายุโซนร้อน “กองเรย” (KONG-REY) ใกล้เกาะไต้หวัน คาดว่าจะเลี้ยวเบนออกไปทางประเทศญี่ปุ่น
ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง สำหรับพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดสตูล ๓๘.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕

          - บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

          - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

                   - บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

         - บ.ตะกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายประยูร แสนโต)

         - บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

          - บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓ มม. (นายไชโย สุวรรณศรี)

         - บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข)

         - บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางทองหล่อ ตรีวงษ์)

         - บ.น้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย (นายประหยัด วะราโร)

         - บ.ไสเหนือ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญมี ดาวมณี)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

         - บ.พรุ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย (นายสวัสดิ์ ชูสอน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี
 - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel