กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำมุด ม.16 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:53:04
 
บ.น้ำมุด ม.16 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนมาก_นาย สรัตน์ อินโบราณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS