FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สร้างหอม ม.22 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เช้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:12:26
 
บ.สร้างหอม ม.22 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เช้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว_นาย สมชาย หาลี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel