FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:50:36

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐๖.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๓๒ น. ตามเวลาประเทศไทย SE of Calingasta, Argentina ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.วังปิ้ง ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๕ มม. (นางบัวสรอย  เสือเพชร)

- บ.แม่กระทิง ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นางอนงค์  จันสะ)

- บ.แม่เต้น ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสายันต์  ขันทะบุตร)

- บ.ขอใต้ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายชำนาญ จะมี)

- บ.เดิม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายศักดิ์ทอง  ปัจจา)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายดำเนิน  เชียงพันธ์)

- บ.ทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสิทธิ์  นามวงศ์)

- บ.ศรีดอนมูล ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมศักดิ์  อภิรักษ์วงศ์)

- บ.น้ำลีใต้ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายหมอ  อินมาตย์)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสาโรจน์  อุปจักร)

- บ.หัวนา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายหลิน  มั่นมา)

- บ.แฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้มีฝนตกเล็กน้อย (นายเอกสิทธิ์  มีสุข)

- บ.โพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน (นายสมศักดิ์  เฮืองบุญศรี)

- บ.อุดมทรัพย์พัฒนา ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม (นางไพรวัลย์  พรหมโชคศิริกุล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มม. จึงมีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่

- อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวนเครือข่ายฯ ๑๑๒ คน

- อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวนเครือข่าย ๕๒ คน
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel