FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 1 ก.ย. 2556 10:40:51

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๘๘.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๖.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย SSW of Vostok, Russia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากสภาวะฝนตกหนักในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๖๐.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕

- บ.ไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายหลวง เลายี่ป๋า)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสัมบัติ วันทา)

- บ.น้ำอูน ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุจินต์ ฐานะ)

- บ.น้ำริน ต.ต้นผามอก อ.ลอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายพิษณุ อินต้น)

- บ.ท่อสมาน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายมนัสรินทร์ ปินตา)

- บ.ห้วยโป่ง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางถุนา โก๊ะกอย)

- บ.แม่ปะหัวทุ่ง ต.แม่ปะ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมบัติ มีลาภ)

- บ.ศรีเดือนชัย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ ถามูล)

- บ.หัวน้ำพัฒนา ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก (นายลอน โลมอย)

- บ.ใหม่ ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แพทย์เกาะ)

- บ.ห้วยงู ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก (นายบริภัณฑ์ ยี่ปา)

- บ.ใหม่ประชาชื่น ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก (นายเจย สานุวัตร)

- บ.ตะเคียนทอง ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายฉาย หัตถชาติ)

- บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก        
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel