FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:25:35

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕๔.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๕๖
เวลา ๒๑.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Finschhafen, Papua New Guinea ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัด    ปกคลุมอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะ ๑-๒ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔๓.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายลอย ปาคา)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายบู้ นิปะสิกิ)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

- บ.ละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางสาวพนิดา ชัยทอง)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

- บ.แก่งเสี้ยว ต.นาชำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอดุลย์ ทองยอด)

          - บ.โคกสว่าง ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเมล็ด แก้วทอง)

- บ.เชียงแสน ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายรัศ เสือน้อย)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประวิส อักษรเนียม)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.พังหรัน ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญจบ ช่วยรักษา)

- บ.ไทรงาม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก (นายปรีชา แก้วสังขรณ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel