FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 3 ก.ย. 2556 08:25:37

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดในโซน ASEAN มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๐.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๔.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางตอนใต้ของเมือง Taron, Papua New Guinea ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทย    มีฝนลดลง

         อนึ่ง พายุโซนร้อน “โทราจิ” (TORAJI) บริเวณทะเลจีนตะวันออก คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่   ๕ ก.ย. ๕๖ ซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดศรีสะเกษ ๗๐.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕

- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.วังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายกมล พุ่มทรัพย์)

- บ.ยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายมานพ ศิลป์)

- บ.ร่องเจริญ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเปีย คุ้มเหมือน)

- บ.ข่วงบุก ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายกังวาน ธงชัย)

- บ.แพะทุ่งเจริญ-ไฮย้อย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายวัชรินทร์ ครองสุวรรณ)

- บ.แก่งแคบ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายวินัย สุวรรณอัมพร)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายณรงค์ เฟื่องคณะ)

- บ.โนนอุดม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆฝน (นายบุญมี ผงธุลี)

- บ.ท่าเรือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้อากาศแจ่มใส (นายปรีชา รอเซ็ม)

- บ.พุพลูบน ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายวิทยา กระทอง)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆฝน (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอ่ำ ธนู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel