กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แพะทุ่งเจริญ-ไฮย้อย ม.7 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:48:29

บ.แพะทุ่งเจริญ-ไฮย้อย ม.7 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก นายวัชรินทร์ ครองสุวรรณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS