กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางขาว ม.6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:45:27

บ.ยางขาว ม.6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก นายมานพ ศิลป์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS