FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 4 ก.ย. 2556 08:23:13
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๔ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๖.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๐๔.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๗.๑๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ Izu Islands, Japan region ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าและประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนน้อยในวันนี้

         สำหรับในช่วงวันที่ ๕ - ๗ ก.ย. ๕๖ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๕๘.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕

- บ.ป่าไผ่ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายหลัน มหาวัน)

- บ.ผัง ๔๒ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนิคม ข้องจิตร์)

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- บ.แก่งเสี้ยว ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอดุลย์ ทองยอด)

- บ.ป่าป๋วย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเกษม ยะพันธ์)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)

- บ.ห้วยใหญ่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายถนอม พรหมแก้ว)

- บ.ภูปูน ต.วังบาง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นางกำไร นันทกูล)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.หนักไทร ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว คล้ายจะมีฝนตก (นายบรรจบ ชัยเพชร)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายธวัชชัย ชินเดช)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสนิท หัสคุณ)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.บุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้อากาศแจ่มใส ลมพัดแรง (นายบุญส่ง เหล็กดี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก              

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel