กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ภูปูน ม.1 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีเมฆฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:46:52
 
บ.ภูปูน ม.1 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีเมฆฝน_นางกำไร นันทกูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS