FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 6 ก.ย. 2556 09:09:37

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๕ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๖ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๖.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๔.๒๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางตะวันตกของ Hirara, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดเชียงราย ๙๖.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕

- บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายคเชนทร์ วิเศษเพิ่มพร)

- บ.อีก้อป่ากล้วย ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายธงชัย วิบูลจิตเจริญ)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร์)

- บ.แสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายพีระ เลอเลิศวิจิตร)

- บ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายวิทย์ ภักดี)

- บ.ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุธรรม ชัยศิริ)

- บ.ดงป่าเปลือย ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายถวิล สีจางวาง)

- บ.สันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายถวิล ใจธรรม)

- บ.ห้วยค้อ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจันทร์หอม คำของ)

- บ.น้ำลีใต้ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายหมอ อินมาตย์)

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายศุภโชค หมุนมิตร)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.นาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวัชรพงษ์ บัวบานบุตร)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.ห้วยอึ้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นางสาวเสาวนีย์ สุยะ)

- บ.ป่าซางน้อย ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสมศักดิ์ ชัยพูน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel