FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๖/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๕๖ นี้

วันที่ 6 ก.ย. 2556 10:30:15

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และเลย เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอแม่อาย ไชยปราการ ฝาง เชียงดาว แม่แตง
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สาย แม่ฟ้าหลวง แม่จัน ดอยหลวง แม่ลาว เชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงคำ ปง จุน จังหวัดพะเยา และอำเภอบ่อเกลือ ปัว ท่าวังผา เฉลิมพระเกียรติ เวียงสา จังหวัดน่าน เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวัน วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร และมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๖/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๐.๓๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel