FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 7 ก.ย. 2556 11:37:18

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๒๖/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และเลย
ให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๖ นี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๗ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๖.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖๗.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๕๖
เวลา ๐๗.๑๓ น. ตามเวลาประเทศไทย
SW of Pajapita, Guatemala ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๘-๙ ก.ย. ๕๖ คลื่นกระแสลมตะวันออกจะพัดเข้ามาปกคลุมภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๕.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายคเชนทร์ วิเศษเพิ่มพร)

         - บ.แม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญหลง ชุมภู)

- บ.ต๊ำกลาง ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสร้อย จักไม้)

- บ.สันป่าสัก ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจันทร์ ใจเสมอ)

- บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบรรเทิง บุญธรรม)

- บ.โล๊ะดุหยง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอดุลย์ ปุสสะ)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.จะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.หนองบัวคำ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวินัย ดีเลิศ)

- บ.แฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิน ปันคำ)

- บ.นาหมอ ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นางวล ษัตริยะ)

- บ.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายประทีป เทพโพธา)

- บ.เมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญส่ง แปลงยวง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายไสว ป้องเศร้า)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel