FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 8 ก.ย. 2556 10:30:22

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๗ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๘ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๕๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ ก.ย๕๖
เวลา ๐๒.๑๓ น. ตามเวลาประเทศไทย
ENE of Iquique, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนัก บางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางด้านตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจาก ฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสุรินทร์ ๗๐.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕

- บ.เทพประทาน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม (นายสุรเดช ชายชาญวิวัฒน์)

- บ.ห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายศักดิ์ชาย สิงโต)

- บ.หนองเรือ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวิรัช พงษ์สุวรรณ์)

- บ.หัวควน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางบุญหน้า เอกา)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

        - บ.ห้วยหนามตะเข้ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุนันท์ อ่อนคำ)

- บ.เขาหินตั้ง ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม.(นายเสนาะ อาสา)

- บ.ตรอกม่วง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธวัชชัย ตามชู)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

- บ.ป่าผาก ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญเรือน ชาวป่า)

- บ.เขาคง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายณฐธัญชน์ จันดา)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน สลับมีแดด (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.ตลาดชัยศรี ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายประชุม อ่อนศรี)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสมโชค หลานฉิม)

- บ.ชัยคลี ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมโภชน์ คำลือ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel