FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 9 ก.ย. 2556 08:01:35

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ดินไหล : เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๖ เกิดดินไหลจำนวนหลายพื้นที่ ดังนี้ เส้นทางสายเทอดไทย-ดอยหัวแม่คำ-ดอยหัวแม่ค่ำวง ต.แม่สลองใน และต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง, ถนนสายกิ่วสะไต-แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง, บริเวณบ้านจะกอนะ    ต.ป่าตึง อ.แม่จัน, ถนนสายแม่สรวย-ฝาง หลัก กม.ที่ ๑๙-๒๐ ต.ป่าแดด ถนนสายบ้านห้วยไคร้-ห้วยน้ำอุ่น ต.วาวี และถนนสายวารี-ดอยช้าง หลัก กม.ที่ ๑๑-๑๒ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นเหตุให้การใช้เส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทหารต้องแบ่งเวรยามดูแลต่อเนื่อง เพื่อเคลียร์เส้นทางหากดินไหลลงมาอีก (ที่มา : ครอบครัวข่าว ๓ และไทยรัฐออนไลน์)

- น้ำป่าไหลหลาก : เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๖ เกิดน้ำป่าไหลหลากตามลำน้ำร่องช้าง ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ต.บ้านปิน   อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า ๕๐๐ หลังคาเรือน รวมถึงสวนผลไม้ได้รับความเสียหาย ระดับน้ำสูงกว่า ๑ เมตร ขณะนี้ระดับน้ำ เริ่มลดลงแล้ว (ที่มา : ครอบครัวข่าว ๓)

- ถนนทรุดตัว : เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๖ เกิดเหตุถนนทรุดตัว ๒ จุด เป็นหลุมกว้าง ๓ และ ๖ ม. ในพื้นที่อ.พบพระ    จ.ตาก จุดแรกบริเวณก่อนทางเข้าเขตเทศบาลตำบลพบพระ ห่างประมาณ ๒ กม. และอีกจุดหนึ่งบริเวณทางแยกบ้านมอเกอร์ยาง  ห่างประมาณ ๑๐๐ ม. สาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แขวงการทางตากที่ ๒ แจ้งว่า เนื่องจากมีท่อระบายน้ำฝังอยู่ใต้ถนน เพื่อระบายน้ำ และถูกกัดเซาะมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดโพรงใต้พื้นดิน และทำให้ดินยุบตัวดังกล่าว (ที่มา : สำนักข่าว INN)

- ฟุตบาททรุดตัว : เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๖ เกิดเหตุฟุตบาทบริเวณทางเข้าตลาดสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ทรุดตัวกว้างประมาณ ๓ ม. ยาว ๔ ม. ลึก ๒ ม. เป็นเหตุให้รถบรรทุกตกลงในหลุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง  ได้ทำการล้อมเชือกบริเวณที่เกิดเหตุมิให้ผู้ใดผ่านชั่วคราว เพื่อรอการตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจน (ที่มา : เนชั่นทันข่าว)

- น้ำท่วม : เมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๕๖ เกิดน้ำท่วมบริเวณต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ระดับน้ำท่วมสูง ๓๐ – ๖๐ ซม. บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ๖๐ ครัวเรือน ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว (ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๘ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๙ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๑๕.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๕๖
เวลา ๐๔.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ
Farkhar, Afghanistan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าสู่ประเทศพม่าแล้ว ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๗๘.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

 

 

 

                                                                                                          /๓. เครือข่าย...

 

 

-               -

 

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕

- บ.ม่วงคำ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายค่าย ยาไหว)

- บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายคเชนทร์ วิเศษเพิ่มพร)

- บ.หินซอง ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสัมพันธ์ ม่วงพานิชย์)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทองคำ เสดวงชัย)

- บ.หลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายไวพจน์ มหาวัน)

- บ.ป่าเหมือนสันติสุข ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุคำ จินัน)

- บ.ไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิรัตน์ พึ่งมาลี)

- บ.ชีน้อย ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสุวิทย์ มาลี)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.แม่คำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประทีป นงค์ยา)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ยังไม่มีฝนตก (นายประสงค์ ใจยะ)

- บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายศรีเดช หน่อแก้ว)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าหลัว เมฆครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอุดมศักดิ์ บุญชาเมฆ)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสุริยัน มิ่งใหญ่)

- บ.ท่าเรือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายปรีชา รอเซ็ม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งได้ในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel