FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 10 ก.ย. 2556 08:30:32

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- น้ำท่วม : เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๖ เกิดน้ำท่วมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ หลักกิโลเมตรที่ ๑๖๔-๑๖๕ บริเวณ บ.ห้วยงู-บ.หนองแห้ง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ขณะนี้รถสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว (ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

- น้ำป่าไหลหลาก : เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๖ เกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ๗ ตำบล ๑ เทศบาล
๒๔ หมู่บ้าน ได้แก่ ต.หนองหล่ม ปิน คือเวียง ดอนศรีชุม บุญเกิด ดอกคำใต้ สว่างอารมณ์ และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว (ที่มา
: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๙ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๕.๓๗ น ตามเวลาประเทศไทย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ Ferndale, Californi ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตก และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดกำแพงเพชร ๗๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕

- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๖ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสำราญ ลิ้มมณี)

บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเพชร เอกบรรเลง)

บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประสงค์ ใจยะ)

- บ.แม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอาทิตย์ แก้ววรรณา)

บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย)

บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.เนินดินแดง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายมนตรี เกสโร)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญมา อินต๊ะ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งได้ในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel