FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 11 ก.ย. 2556 08:53:46

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง พังงา
ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ นี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๖
เวลา ๐๓.๕๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
Chichi-shima, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้ามาในแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดระยอง ๕๕.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕

- บ.บางซอย ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐๐ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.ทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายเปลี่ยน คงบุรี)

- บ.ไทรทอง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายวิชาญ ตั๊นมณีกุล)

- บ.ผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายสมชาย แห้วเพ็ชร)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.ปากลำปิล๊อก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายชัชชัย อุดมสถาผล)

- บ.ปางสวรรค์ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางวิชิตา กวระพฤกษ์)

- บ.วังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายบำรุง เชื้องาม)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- อช. ที่กช.๑ (ธารมะยม) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายวัชรินทร์ พันธุนาคิน)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- อช. ที่กช.๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๒ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.พุบอน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอนันต์ ชูมีชัย)

- บ.พุพลูล่าง ต.ยางน้ำกลัดใต้ ต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสิบ พันธุยา)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

-พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel