กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาตั้ง ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 75 มม. เมื่อคืนมีฝนตกค่อนข้างหนัก เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:24:22
 
บ.ผาตั้ง ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 75 มม. เมื่อคืนมีฝนตกค่อนข้างหนัก เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกปรอยๆ_นายสมหมาย แห้วเพ็ชร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS