กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม. เมื่อคืนมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ระดับน้ำในคลองยังไม่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ แจ้งให้ระวังแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:27:47
 
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม. เมื่อคืนมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ระดับน้ำในคลองยังไม่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ แจ้งให้ระวังแล้ว_นายคนึง ไชยธวัช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS