กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังสมบูรณ์ ม.5 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 15.15 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:44:49
 
บ.วังสมบูรณ์ ม.5 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 15.15 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นาง นิภา บุญมาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS