FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 12 ก.ย. 2556 08:30:56

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง พังงา
ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ นี้

- ดินไหล : เกิดเหตุดินไหลลงมาจากภูเขาสูงกว่า ๕๐ เมตร ปิดทับบ้านของ น.ส.อร ซอจุ่ม บ.ห้วยอื้น ม.๑๓         ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ส่งผลให้ห้องครัว และหลังคาพังเสียหาย (ที่มา : สำนักข่าว INN)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๔.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๖
เวลา ๒๐.๒๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
NE of Rutog, China ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ เริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคกลาง     ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจาก   ฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๑๕๖.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘๐ มม. (นายศุภโชค หมุนมิตร)

- บ.พรุ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๖๐ มม. (นายสวัสดิ์ ชูสอน)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายสมชาย คชสิงห์)

- บ.กลาง ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๕ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายอนุรักษ์ ช่วยนคร)

- บ.ตะเคียนงาม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายทศพร ศรีสวัสดิ์)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายจรวย นิจกิจ)

- บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายพูล หนูพัฒ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel