กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำทบ ม.46 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:25:14

บ.น้ำทบ ม.46 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนัก_นายจันที ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS