กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซึ้งบน ม.4 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆตลอดทั้งวัน มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:48:32
 
บ.ซึ้งบน ม.4 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆตลอดทั้งวัน มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย จากการประสานงานกับเครือข่ายทธ.ได้รับคำชมว่า "การแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม รวมไปถึงการวัดปริมาณน้ำฝน โดยการใช้กระบอกวัดน้ำฝนที่ได้รับมอบจากกรมทรัพยากรธรณีนั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแจ้งเตือน ทำให้สามารถอพยพข้าวของเครื่องใช้ ชีวิตและทรัพย์สินออกมาได้อย่างปลอดภัย ในช่วงฤดูฝน_นายสงัด เมธวัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS