FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 14 ก.ย. 2556 11:26:44

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ นี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๖
เวลา ๑๔.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ
SSW of Naica, Mexico ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และชายฝั่งภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง

อนึ่ง พายุโซนร้อน “มานหยี่” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปยังประเทศญี่ปุ่น พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดจันทบุรี ๙๘.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕

- ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘๐ มม. (นายธวัชชัย ชินเดช)

- บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายณรงค์ เฟืองคณะ)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- อุทยานแห่งชาติที่ กช.๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายชุมพร ศรีแก่นจันทร์)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายไพฑรูย์ รัตนาจารย์)

- อบต.สะตอ ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสามภพ รุ่งฟ้า)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.อีพุ่งใหญ่ ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโสภา แห้วเพชร)

- บ.ห้วยกั้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวน ชอบธรรม)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.ละว้า ต.ทองหลวง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประเวก อยู่รอง)

- บ.ลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสังเวียน น้อยผล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel