กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยอื้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.2 ริกเตอร์ ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 13:55:45
 
บ.ห้วยอื้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.2 ริกเตอร์ ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS