FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 15 ก.ย. 2556 10:13:19
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- น้ำป่าไหลหลาก : เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ส่งผลให้น้ำท่วมขังถนนไม่สามารถ ใช้สัญจรไปมาได้ (ที่มา : เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี ,สำนักข่าว INN)

- น้ำป่าไหลหลาก : เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ม.๑,๒,๓ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๒๐ – ๓๐ หลังคาเรือน และคอสะพานขาด ๑ แห่ง (ที่มา : ปภ. ,เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๒๑

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๒๒.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๖
เวลา ๐๐.๐๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางด้านตะวันออกของ
Alausi, Ecuador ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และชายฝั่งภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันสูงประมาณ     ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง พายุโซนร้อน “มานหยี่” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปยังประเทศญี่ปุ่น พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสุโขทัย ๙๖.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕

- บ.สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายธีระศักดิ์ ทองกูล)

- ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔  (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๒ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.แม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายชาญชัย โพธิ์ชัย)

- บ.แถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

- บ.ห้วยนกแล ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสีมา ฟุ่มฟองฟู)

- บ.กระเหรี่ยงน้ำตก ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายสะอาด บุญเกิด)

- บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอ่ำ ธนู)

- บ.แปลงสี่-แม่พืช ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางพูนพร แก่วนเขตกิจ)

- บ.เนิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางสาวธีรนันท์ แก้วใหญ่)

- บ.ปางสัก ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายจรัญ ทองเจริญ)

- บ.แฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิน ปันคำ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel